Bostäder och lokaler | Alandia Försäkring

Bostäder och lokaler

Att äga och förvalta fastigheter är ett sätt att förvalta Alandia Försäkrings premier på ett bra sätt, och samtidigt bidra till samhällsutvecklingen.

Utöver hyreslägenheter för privat boende förvaltar Alandia Försäkring både kontorslokaler och affärslokaler, främst i Mariehamn. Vissa investeringsprojekt görs i samarbete med våra kunder med tanke på deras specifika verksamhet, som t.ex. fastigheterna där Salt och Medimar bedriver sina verksamheter.  

Våra hyresgäster berättar