• Hand som håller i gasreglage på färja

    Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

    I den nya lagen från 1.1.2016 har bestämmelserna i tre lagar som berör olycksfall och yrkessjukdomar slagits samman för ökad tydlighet och transparens.

  • Fokus på P&I

    Vi blickar framåt och utvecklar vår P&I-försäkring.

  • Lagstadgad pensionsförsäkring.

    Vi erbjuder kompetent och personlig service inom lagstadgat pensionsskydd.

Din samarbetspartner för sjö-, transport-, pensions- och olycksfallsförsäkring

Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringsprodukter; allt från marinförsäkring, fritidsbåtförsäkring, person- och livförsäkring till lagstadgad pensionsförsäkring och olycksfallsförsäkring. Vi har funnits sedan 1938 och vi bygger vår verksamhet på en lyhörd och personlig relation med våra kunder.

Fågel på is illustrerar Lagstadgat olycksfall
Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Vi erbjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring för främst rederier och annan sjöfartsanknuten verksamhet.

Företagare - hur är du försäkrad?

Du som företagare behöver se över ditt pensionsskydd. Ta hjälp av oss på Alandia Försäkring.

Alandia Marine Emergency contact

After Office Hours duty telephone to be used in urgent matters: +358 40 7085 300

This is a mobile telephone kept by person on duty during after office hours.

Affärslokaler med Alandia Försäkring som hyresvärd
Letar ni efter nya kontor?

Vi har både kontors- och affärslokaler. Det perfekta läget för just din verksamhet.

Alandia Försäkrings omstruktureringsåtgärder fortskrider

  De intentionsavtal som Alandia Försäkring meddelande om den 17 april har resulterat i affärsöverlåtelseavtal samt beslut om fusion. De...

Alandia Försäkring och Sjömanspensionskassan planerar ett samarbete inom fastighetsplaceringar

Försäkringsaktiebolaget Alandia, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia och Sjömanspensionskassan planerar att...

Alandia Försäkring fokuserar på sjöförsäkring och omstrukturerar verksamheten

För att stärka Alandia Försäkrings position som en ledande aktör inom sjöförsäkring kommer företaget att struktureras om genom en fokusering på det...