Båtförsäkring för sportfiskare | Alandia Försäkring

Båtförsäkring för sportfiskare

Genom att välja tillägget för sportfiskare till din båtförsäkring är din sportfiskeutrustning skyddad mot brand, stöld och skadegörelse.

Vår båtförsäkring täcker en hel del, bland annat fast monterad fiskeutrustning och trailer. Eftersom sportfiskeutrustning är så stöldbegärlig har vi ett särskilt tillägg för att skydda även lös utrustning. Det tecknas till din vanliga helförsäkring och ser ut så här:

Tillägget täcker lös sportfiskeutrustning vid brand, stöld och skadegörelse. Utrustningen skall vid längre förvaring låsas in i båten. Vid tillfällig förvaring ska utrustningen vara inlåst eller fastlåst.

Ersättningen är högst 3.000 €.

Självrisken är 150 €.

Spara alltid kvitton på dina inköp och var noga med att fotografera din utrustning, så att du har chans att få tillbaka den vid stöld och för att vi ska kunna betala ut rätt ersättning till dig vid skada eller förlust!

För mer information, se våra villkor eller läs mer om vår båtförsäkring.