Kan du lita på elektroniska nödbloss?

När allt fler båtägare köper elektroniska nödbloss finns det skäl att syna den nya tekniken i sömmarna. Kom ihåg att den nya generationens nödbloss inte ersätter den pyrotekniska versionen.
– LED-nödblossen är ändå ett bra komplement. De är ofarliga och kan hanteras av hela besättningen, säger testansvarige Denniz Corsman på Alandia Båtförsäkring.

I Alandias test ställdes två populära modeller mot varandra: Ocean Signals EDF1 och Odeo Flare MK3.

De bägge modellerna monterades ca 2 meter över vattenytan på var sin sida av aktern på ett av Sjöräddningens fartyg. Avståndet mellan ljusen var ca 4 meter.

– Vi utförde två tester vid två olika tillfällen, dels i skymningsljus med nedsatt sikt, dels vid ett senare tillfälle med bättre sikt men mörkare ljusförhållanden, säger Corsman.

Vid det första testet med nedsatt sikt, syntes båda ljusen upp till ca 4 500 meters avstånd. Ljuset från Ocean Signals var mer distinkt och syntes bäst av de två.

Vid det andra testtillfället, i mörkare förhållanden men med god sikt, syntes båda ljusen upp till ett avstånd av ca 5 distansminuter/9 000 meter.

Även då syntes Ocean Signals EDF1 bäst av de två elektroniska nödblossen.

– Vi girade också fartyget så att vinkeln mot nödblosset förändrades. Vi ville se om det påverkade hur bra ljuset syntes och faktum är att vinkeln har viss inverkan på ljusintensiteten mot betraktaren.

Vidare kunde testteamet konstatera att besättningen i Sjöfartsverkets räddningshelikopter såg ljusen tydligt från mer än 5 distansminuters avstånd med NVG (Night Vision Goggles).

Tre fördelar med den nya tekniken

Corsman understryker att elektroniska nödbloss inte ersätter det traditionella, pyrotekniska nödblosset som med sin intensitet lyser med betydligt starkare ljus, ca 15 000 cd mot ca 100 cd för de elektroniska nödblossen.

– Ändå är två fördelar med den nya LED-tekniken att de elektroniska nödblossen lyser i upp till 6 timmar och ljuset särskiljer sig mot andra ljus genom att det blinkar. Ett pyrotekniskt nödbloss brinner intensivt i ca 60 sekunder, säger Denniz Corsman.

En tredje fördel med de elektroniska nödblossen är att de är ofarliga och därför kan hanteras av hela besättningen.

– Vår bedömning är att de elektroniska nödblossen bidrar till ökad säkerhet och därför har de en välförtjänt plats ombord som komplement till de pyrotekniska nödblossen, säger Denniz Corsman.

Fakta:

Ocean Signal använder ett specialtillverkat batteri medan Odeon Flare använder vanliga AA-litiumbatterier.

OCEAN SIGNAL EDF1 – LED-teknologi

 • 4 inställningsmöjligheter plus SOS-signalering
 • Batterityp: Litium primärt, Ocean Signal Special.
 • Kemi: LiMnO2
 • Lystid >6 timmar
 • Ljusstyrka: Inte uppmätt av tillverkaren.
 • Temperaturområde: –20°C till +55°C
 • Förvaringstemperatur:  –30°C till +70°C
 • Vattentät: >10 meter
 • Vikt: 155 g
 • Längd 187 mm
 • Diameter: 42 mm

ODEON FLARE MK3 – LED-teknologi

 • Batterityp: 3 x AA L91 litium.
 • Lystid >6 timmar
 • Ljusstyrka: 100 cd
 • Temperaturområde: –40°C till +60°C
 • Vattentät till 1 meter under vattenytan i 30 minuter.
 • Längd: 255 mm
 • Diameter: 50 mm
 • Vikt: 225 g

Få offert på Alandias Båtförsäkring