Pensionsutdraget | Alandia Försäkring
  • Pension för privatpersoner

    Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Pensionsutdraget

Arbetspensionsutdraget utfärdas till anställda och företagare i åldern 18-68 som har arbete som försäkrats enligt arbetspensionslagarna. På pensionsutdraget ser du hela din arbetshistorik och din hittills intjänade pension. Kontrollera noggrant ditt pensionsutdrag och försäkra dig om att du får det som du har rätt till. Det är bra att årligen kontrollera ditt utdrag och meddela oss om något är fel.

Ditt pensionsutdrag hittar du på adressen www.arbetspension.fi. Där kan du när som helst kontrollera dina uppgifter. Det enda du behöver är dina bankkoder.

Om du inte har valt att kontrollera dina uppgifter på nätet får du ditt utdrag hemskickat vart tredje år. De följande åren skickar vi utdragen till dig

  • 2018 om du är född i september - december,
  • 2019 om du är född i januari-april.

Årligen skickar vi pensionsutdraget till de som har högst fem år kvar till sin lägsta pensionsålder.

Mina uppgifter är felaktiga eller saknas

Om du märker att något fattas eller är felaktigt, fyll i rättelseblanketten som du hittar här nedanför och returnerar den till oss. Skicka med arbets- och löneintyg eller motsvarande utredningar.

Blankett för rättelse av pensionsutdraget