• Pension för privatpersoner

  Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Yrkesinriktad rehabilitering

Pensions-Alandia kan stöda en arbetstagare eller en företagare med yrkesinriktad rehabilitering om denne riskerar att bli eller redan har blivit arbetsoförmögen. Rehabiliteringen hjälper dig att stanna i arbetslivet eller att återvända till det trots sjukdom eller skada.

Vem är berättigad till yrkesinriktad rehabilitering?

Yrkesinriktad rehabilitering beviljas enligt prövning. Förutsättningarna är följande:

 • Du har yrkesutbildning eller på arbetshistorien grundad kompetens för något yrke.
 • Du har tillräckliga arbetsmeriter.
 • Du arbetar eller din anställning nyligen har upphört.
 • Risken för arbetsoförmåga är stor och beror på en diagnostiserad sjukdom.
 • Arbetsoförmågan kan sannolikt förhindras med hjälps av yrkesinriktad rehabilitering
 • Förvärvsinkomsterna under de fem föregående kalenderåren skall vara minst ​34 910,29 euro (2017 års index).
 • Du får inte någon annan rehabilitering med stöd av exempelvis lagen om olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkringslagen.

Hur går yrkesinritad rehabilitering till?

I planeringen av rehabiliteringen utreds i första hand om du kan fortsätta med samma arbetsuppgifter som tidigare med hjälp av olika arrangemang på arbetsplatsen. Om detta inte är möjligt utreds vilka möjligheter du har att övergå till nya arbetsuppgifter.

Dessa tre metoder används:

 • Arbetsprövning på den egna arbetsplatsen med hjälp av omläggning av arbetet,
 • på en annan arbetsplats om en period på vanligtvis 3 månader
 • utbildning för ett nytt yrke

Hur ansöker jag?

Yrkesinriktad rehabilitering söks med en arbetspensionsrehabiliteringsansökan. Till ansökan bifogas ett B-läkarutlåtande om hälsotillståndet och en rehabiliteringsplan. I planen redogörs hur den sökande skall kunna fortsätta i eller återvända till arbetslivet. Planen kan också lämnas in senare.

Här kan du fylla i en ansökan om yrkesinriktad rehabilitering.

Efter handläggningen sänder vi ett beslut där det framgår om du har rätt till yrkesinriktad rehabilitering eller inte. Beslut angående rehabiliteringsplanen sänds separat.  Vi tecknar även en olycksfallsförsäkring för klientens del som gäller under arbetsprövningen.

Vad är min utkomst under rehabiliteringsperioden?

Stöder vi din yrkesinriktade rehabilitering betalar vi rehabiliteringspenning under den aktiva rehabiliteringsperioden. Rehabiliteringspenningen är personens invalidpension höjt med 33 %. Rehabiliteringspenningen är skattebelagd. Betalar arbetsgivaren lön under rehabiliteringsperioden betalas rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren. Vi ersätter även studie- och resekostnader som är nödvändiga för rehabiliteringen i enlighet med rekommendationer från Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Rehabiliteringen förbättrar möjligheterna att få arbete, men garanterar inte sysselsättning. Tänk på att nå rehabiliteringsmålen beror i sista hand på en själv - inga som helst rehabiliteringsperioder är tillräckliga för den som saknar motivation och vilja att rehabiliteras och återgå till arbetslivet.