Partiell förtida ålderspension | Alandia Försäkring
  • Pension för privatpersoner

    Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Partiell förtida ålderspension

Pensionsreformen som trädde i kraft 01.01.2017 innebar att deltidspensionen ersattes av partiell förtida ålderspension. De som redan är på deltidspension före 2017 påverkas inte av denna ändring.  

Vem får gå i partiell förtida ålderspension?

Partiell förtida ålderspension innebär att du kan ta ut hälften eller en fjärdedel av din intjänade arbetspension redan från 61 års ålder. De personer som är födda 1963 eller tidigare kan ta ut partiell förtida ålderspension från 61 års ålder. År 2025 höjs åldersgränsen till 62 år vilket betyder att personer födda 1964 kan ta ut partiell förtida ålderspension vid 62 år. De som är födda 1965 eller senare har ingen åldersgräns fastställd ännu.

Får jag arbeta då jag lyfter partiell förtida ålderspension?

Samtidigt som du lyfter partiell förtida ålderspension kan du arbeta hur mycket eller hur lite du själv önskar förutsatt att du är överens med din arbetsgivare. 

Din partiella ålderspension fortsätter också i det fall att du blir arbetslös eller sjukledig. Den inverkar inte på din grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller sjukdagpenning. Däremot så kan den inverka på ditt arbetsmarknadsstöd. Närmare information kan du få av FPA och Ams angående arbetslöshetsersättningar.

Hur ansöker jag?

Ansök om pension 1–2 månader innan du vill pensionera dig.  Partiell förtida ålderspension beviljas inte retroaktiv dvs. önskar du ta ut partiell förtida ålderspension från 61 års ålder bör ansökan vara hos oss senast månaden innan. Partiell förtida ålderspension har ingen övre åldersgräns, det betyder att du kan ansöka om den trots att du uppnått din lägsta pensionsålder.

Ansök om partiell förtida ålderspension genom att fylla i denna ansökan.

Ansökan fylls alltid i oavsett om du är arbetstagare eller företagare.

Pensionens belopp?

Vid partiell förtida ålderspension väljer du om du tar ut 25% eller 50% av din hittills intjänade pension. Du kan vid ett senare tillfälle öka delen du tar ut från 25% till 50% men det är inte möjligt att sänka från 50% till 25%.  

Om du väljer att ta ut den partiella förtida ålderspensionen innan du nått din lägsta pensionsålder förminskas andelen du tar ut med 0,4 procent för varje månad som du har kvar till din lägsta pensionsålder.  Avdraget är bestående och minskar också din kommande ålderspension. Därtill minskar även  livslängdskoefficienten ditt pensionsbelopp något.