Arbetslivspension | Alandia Försäkring
  • Pension för privatpersoner

    Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Arbetslivspension

 

Vem kan få arbetslivspension?

Din möjlighet att fortsätta i ditt arbete bör ha försvagats på grund av nedsatt arbetsförmåga. För att kunna ansöka skall du vara född 1955 eller senare, tidigast vid 63 års ålder. De första arbetslivspensionerna kan börja 1.2.2018.

Du bör ha arbetat heltid i minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete. Du skall själv kunna bevisa att arbetet varit belastande under hela arbetskarriären. Vid bedömning av arbetet förutsätts att en eller flera av följande faktorer har ingått i betydande grad;

  • arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt
  • särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen
  • tunga och besvärliga arbetsställningar
  • upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft
  • interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning
  • arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld

Hur ansöker jag?

Arbetslivspension söks med blanketten "Ansökan arbetslivspension". Här hittar du ansökningsblanketten. Till ansökan bör du även bifoga;

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut som är i kraft i sex månader. Sök senast inom ett år från det att det ansträngande och slitsamma arbetet upphört.

Arbetslivspension kan du få endast från arbetspensionssystemet. 

Pensionens belopp?

Arbetslivspensionen är lika stor som den pension som du har tjänat in tills pensionen börjar. När du kommer upp i ålderspensionsåldern stiger inte pensionsbeloppet ifall du inte jobbat vid sidan av arbetslivspensionen och på så sätt tjänat in ny pension.

Får jag arbeta under pensionen?

Du kan arbeta och tjäna ca 740 euro i månaden. Överskrider du gränsen kan du lämna din pension vilande för minst tre månader och högst 2 år i taget. Efter att pensionen lämnats vilande börjar utbetalningen på nytt, om du inte uppnått din lägsta pensionsålder.

Hur länge betalas arbetslivspensionen?

Arbetslivspension beviljas alltid tills vidare.