Ålderspension | Alandia Försäkring
  • Pension för privatpersoner

    Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Ålderspension

Vem får gå i pension?

En arbetstagare eller företagare har rätt att gå i ålderspension när de uppnått sin lägsta pensionsålder. Om du är född 1954 eller tidigare, kan du gå i pension tidigast vid 63 års ålder. Om du däremot är född 1955 eller senare, är din pensionsålder beroende av ditt födelseår. Åldersgränserna stiger med 3 månader/årsklass, t ex för en person född 1955 är den nedre åldersgränsen 63 år 3 månader, för en person född 1956 63 år och 6 månader osv.

Arbetstagare

En förutsättning för att du ska beviljas ålderspension är att din anställning avslutas innan du lyfter pensionen. Du kan arbeta vid sidan av sin ålderspension men då ska du ingå ett nytt arbetsavtal som avviker från det tidigare avtalet. För arbete vid sidan av pensionen tjänar man in ny pension med 1,5 % av lönen.

Företagare

Som företagare behöver man inte avsluta sin företagarverksamhet för att få ålderspension. Företagarens pensionsförsäkring upphör automatiskt vid ålderspensionering, även om företagarverksamheten skulle fortsätta. En ålderspensionerad företagare kan dock teckna en frivillig FöPL-försäkring och på så sätt tjäna in 1,5 procent per år i ny pension.

Hur ansöker jag?

Pension är en förmån som du måste ansöka om. Ansök om ålderspension 1–2 månader innan du vill pensionera dig. 

Om du har arbetat i ett EU/ESS land lönar det sig att lämna in ansökan ca ett halvt år före pensioneringen.  Om anställningen upphört tidigare kan pension beviljas retroaktivt för högst de tre månader som föregår ansökningen.

Obs! Ansökan fylls alltid i oavsett om du är arbetstagare eller egenföretagare.

Pensionens belopp?

Du tjänar in arbetspension för allt arbete som du utför från att du fyllt 17 år (från år 2017 och framåt) tills att du nått din högsta pensionsålder. Den högsta pensionsåldern varierar beroende på födelseår: 

  • Är du född 1957 eller tidigare tjänar du in pension fram till 68 års ålder
  • Är du född 1958 -1961 tjänar du in pension fram till 69 års ålder
  • Är du född 1962 eller senare tjänar du in pension fram till 70 års ålder

Därför blir pensionen större, ju mer du får i lön, eller om du är företagare, ju större din FöPL-arbetsinkomst är. På pensionsbeloppet inverkar även vissa oavlönade perioder och livslängdskofficienten.

På pensionsutdraget ser du hur mycket du hittills har intjänat i arbetspension. Om din arbetspension är låg, ca 1 300 euro/månad eller lägre, kan du dessutom få folkpension från Folkpensionsanstalten. Ansöker du om folkpension innan 65 års ålder minskas folkpensionen med 0,4% för varje tidigarelagd månad. Kontakta FPA för mera information.