Pension enligt livssituation | Alandia Försäkring
  • Pension för privatpersoner

    Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Pension enligt livssituation

Arbetspensionen följer dig i livets alla skeden. Den vanligaste formen av arbetspension är ålderspension men det finska arbetspensionssystemet möjliggör även partiell förtida ålderspension, invalidpension, yrkesinriktad rehabilitering och familjepension.

  • Ålderspension möjliggör en fortsatt skälig inkomstnivå efter att du uppnått din berättigade pensionsålder.
  • Partiell förtida ålderspension möjliggör att du kan trappa ner i arbetet i slutet av karriären.
  • Familjepension tryggar familjens utkomst när den som intjänat arbetspension omkommer.
  • Invalidpension tryggar vardagen ifall du inte kan arbeta pga. bestående sjukdom eller men,
  • Yrkesinriktad rehabilitering möjliggör en ny start ifall du inte längre kan fortsätta i ditt nuvarande arbete.
  • Arbetslivspension för dig med ett långt arbetsliv, minst 38 år, i ansträngande och slitsamt heltidsarbete och har en diagnostiserad sjukdom samt fyllt 63 år under 2018.

Efter ansökan tar det i snitt 40 dagar att behandla en ålderspensionsansökan. För en invalidpensionsansökan är behandlingstiden i snitt 54 dagar.