Arbete vid sidan av pensionen | Alandia Försäkring

Arbete vid sidan av pensionen

Den pension som du tjänar in för arbete vid sidan av pension kan du börja lyfta tidigaste från 68 års ålder. Kom ihåg att du måste ansöka om pensionen.

Arbetstagare

Du kan arbeta vid sidan av sin ålderspension men då ska du ingå ett nytt arbetsavtal som avviker från det tidigare avtalet. För arbete vid sidan av pensionen tjänar man in ny pension med 1,5 % av lönen.

Företagare

Som företagare behöver man inte avsluta sin företagarverksamhet för att få ålderspension. Företagarens pensionsförsäkring upphör automatiskt vid ålderspensionering, även om företagarverksamheten skulle fortsätta. En ålderspensionerad företagare kan dock teckna en frivillig FöPL-försäkring och på så sätt tjäna in 1,5 procent per år i ny pension.