Information till pensionstagaren | Alandia Försäkring
  • Pension för privatpersoner

    Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Information till pensionstagaren

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia utbetalar pensioner och rehabiliteringsförmåner en gång per månad, alltid den första bankdagen i månaden. Om pensionen beviljas retroaktivt betalar vi den första raten så snabbt som möjligt efter att du fått ditt pensionsbeslut. Pensionen betalas på det konto du angett i din pensionsansökan. Om kontonumret ändras ska du meddela oss ditt nya kontonummer skriftligt.

Indexhöjning av pensionen

Arbetspensionerna justeras årligen i januari med ett arbetspensionsindex så att de bevarar sitt värde. Arbetspensionsindexet för varje år motsvarar den löneförhöjningsnivå som arbetsmarknadens centralorganisationer enas om i sysselsättnings- och tillväxtavtalet.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsindexet år 2019. Indexet för 2019 års arbetspensionsindex är 2585 (2018 2548). Det innebär att alla löpande pensioner stiger med ca 1,5 procent i januari 2019 (2018 steg pensionen med 0,55).

Pensionsbeskattningen

Arbetspension är beskattningsbar inkomst och skatt innehålls enligt den individuella innehållningsprocent som fastställts av skattemyndigheten.

Beskattningen av pension avviker från t.ex. beskattningen av löneinkomster gällande bland annat avdrag. Därför måste du som pensionstagare be om ett skilt pensionsskattekort från skattebyrån efter att du fått pensionsbeslutet av oss.

Om pensionen börjar betalas ut innan vi fått ditt skattekort är vi tvungna att innehålla 40 procent skatt. Även om pension betalas retroaktivt innehålls 40 procent skatt. Vi återbetalar för stor skatteinnehållning efter att du lämnat in ditt pensionsskattekort.

Efter att vi fått pensionsskattekortet får vi följande års skattekort automatiskt till oss via skatteverket och du behöver inte sända oss de skattekort du får varje år.