Hushållet som arbetsgivare | Alandia Försäkring
  • Pension för privatpersoner

    Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Hushållet som arbetsgivare

Om du anställer t.ex. en städare, snickare eller hundrastare som inte är företagare eller arbetar för ett företags räkning är du skyldig att sköta dennes pensionsskydd.

Detta betyder att om lönen till den person du anställt överstiger 58,27 euro per månad (2018 års index) skall ditt hushåll redovisa en ArPL-avgift på lönen till oss.

Hur betalar jag ArPL-avgiften?

Du kan ordna försäkringsskyddet genom att anmäla löneuppgifterna om dina tillfälliga arbetstagare till oss genast i slutet av varje löneutbetalningsmånad.

Löneuppgifterna bör vara anmälda och pensionsförsäkringsavgiften betald till Pensions-Alandia senast den 20:e i månaden som följer på löneutbetalningen.