Nationellt inkomstregister från 2019 | Alandia Försäkring

Nationellt inkomstregister från 2019

Ett nationellt inkomstregister avses införas från och med 2019. I inkomstregistret sparas information om medborgarnas löner, pensioner och förmåner som sedan kan utnyttjas av arbetspensionsanstalterna, skatteförvaltningen, FPA, PSC och andra instanser som är berättigade till informationen och behöver den i sin verksamhet.   

Syftet med inkomstregistret är att minska den administrativa belastningen för arbetsgivare samt att förenkla dagens anmälnings- och rapporteringsskyldigheter i anslutning till löneutbetalning.

  • Från och med 2019 anmäls löneuppgifter direkt till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. På detta sätt kan inkomsttagaren själv få information om pensionsinkomster och utbetalda förmåner i realtid via en elektronisk tjänst. Inledningsvis anmäls enbart uppgifter om löneinkomster för att från år 2020-2021 även samla in information om pensions- och andra förmånsinkomster. 

  • Inkomstregistret förenklar företagens anmälningsskyldighet och ersätter samtidigt de årsanmälningar som varje år lämnats in till Pensions-Alandia. Arbetsgivarna kommer framöver att göra sina anmälningar månatligen till inkomstregistret i samband med löneutbetalningen. Anmälningen av löneuppgifterna är avgiftsfri och underhålls av Skatteförvaltningen.

  • Inkomstregistret medför inga ändringar i företagarnas FöPL-försäkringar. Ändrad arbetsinkomst meddelas fortsättningsvis direkt till Pensions-Alandia.

Mer information om inkomstregistret hittar ni på Skatteförvaltningens hemsida.