Att starta eget | Alandia Försäkring
 • Få 22 % rabatt på FöPL-försäkringen som ny företagare

  Du som är ny företagare kan få 22 % rabatt på din FöPL-försäkring de första fyra åren.

Att starta eget

En företagares vardag innebär mycket mer än att enbart koncentrera sig på sin kärnkompetens.  Även de administrativa uppgifterna i anslutning till själva företagandet skall ordnas. För att underlätta för dig som tänkt starta eget har vi satt ihop en lista på vad man bör tänka på.

Affärsidé

Först och främst behöver man ha en affärsidé.  Affärsidén berättar varför företaget finns, vad det är som ska säljas, till vem och på vilket sätt.

När du utformar din affärsidé behöver du bland annat fundera kring;

 • Varför grundar du ett företag?
 • Vad skall du sälja?
 • Vilken är din målgrupp?
 • Vilka är dina konkurrenter?
 • Varför skall dina kunder välja dig istället för dina konkurrenter?
Affärsplan

Förutom en affärsidé behöver du också se över det blivande företagets ekonomiska förutsättningar, då behövs en affärsplan.

En affärsplan kan innehålla många olika saker men det viktigaste som en plan måste innehålla är:

 • Kort sammandrag av affärsiden
 • Marknaden och konkurrenter
 • Din kompetens inom marknaden
 • Produkten
 • Ekonomi
 • Finansiering
 • Administration av verksamheten
 • Framtidsplan
Finansiering

För att starta ett företag krävs oftast någon form av finansiering. Du kan satsa av dina egna besparingar eller egendom, s.k. självfinansiering eller höra med din bank om ett banklån. Efter att företaget vuxit till sig finns det även andra finansieringsmodeller som intern finansiering, leasingfinansiering mm.  Hur än verksamheten finansieras behöver du en god affärsplan som du kritiskt granskat och bedömt risken för chansen att förlora din investering.

Registrering av ditt företag

När du grundar ett företag måste det registreras. Mer information om detta kan du hitta på YTJ– Företags och organisationsdatasystemet.  Samma blankett används både till handelsregistret och skattemyndighetens register. För mer information besök YTJ.

Försäkringar som behövs

När du startar ditt företag behöver du teckna en lagstadgad företagarpensionsförsäkring, även kallad FöPL. Företagare ska teckna en FöPL-försäkring när företagsverksamheten har fortgått i minst fyra månader, dock senast efter sex månader.  Vi på Pensions-Alandia kan hjälpa dig med det. Mer information och rådgivning hittar du under länken”Teckna FöPL försäkring”.

Beskattning

Beskattningen av företag varierar beroende på företagsform. Information och rådgivning om företagsbeskattningspraxis får du på Skatteförvaltningens webbsida.

Anställa personal

När ditt företag grundats och verksamheten går bra blir nästa steg att anställa personal. Som arbetsgivare har du många förpliktelser gentemot dina anställda.

Lagstadgad Arbetspensionsförsäkring – ArPL

Du som företagare skall enligt lag ordna pensionsskydd för dina anställda, även kallad ArPL. Vi på Pensions-Alandia kan hjälpa dig med det. Mer information och rådgivning hittar du under länken ”arbetsgivare”.

Förutom ArPL – försäkringen behöver du som arbetsgivare även betala arbetsgivarens socialskyddsavgift, arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkring, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring.

Arbetsgivarens socialskyddsavgift

Information och rådgivning om socialskyddsavgiften hittar du på FPA- Folkpensionsanstalten och Skatteverkets hemsida.

Arbetstagarens olycksfallsförsäkring samt grupplivförsäkring

Grupplivförsäkringen är en del av olycksfallsförsäkringen. Information och rådgivning på Åland hittar du på Alandia Försäkring och Ömsen Försäkringar .

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkring

Information och rådgivning om arbetslöshetsförsärkingen hittar du på Arbetslöshetsförsäkringsfondens hemsida.

Företagare som går under FöPL kan teckna ett frivilligt arbetslöshetsskydd. Information och rådgivning hittar du på SYT hemsida. 

För dig som funderar på att starta eget

Som företagare får du vara din egen chef men ibland kan det vara bra att be om hjälp om sådant som du inte är så kunnig i. Här nedan följer nyttiga länkar för dig som planerar starta eget.

Företags och organisationsdatasystemet - YTJ

Konkurrens- och konsumentverket

Handelsregistret

Skatteverket

Företagarna på Åland

Ålands Näringsliv

- Starta Eget

- Åländska redovisningsbyråer

AMS- arbetsmarknad & Studier

- Sysselsättningsstöd för start av företag