Arbetspension | Alandia Försäkring
  • Pension för privatpersoner

    Din arbetspension hos Pensions-Alandia ger dig trygghet när livet förändras och inkomsterna minskar eller upphör.

Arbetspension

Den lagstadgade pensionsförsäkringen sköts av arbetspensionsbolag, särskilda pensionsanstalter, pensionskassor och pensionsstiftelser inom den privata sektorn och av pensionsanstalten för den offentliga sektorn. Folkpensionen sköts av FPA.

Det finländska arbetspensionssystemet är unikt på det sättet att ingen frivillig försäkring kan ersätta den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen.

Arbetspensionsförsäkringen är till för att ge ekonomisk trygghet vid ålderdom, arbetsoförmåga eller en familjeförsörjares död.