Tillfällig arbetsgivare | Alandia Försäkring

Tillfällig arbetsgivare

Du är tillfällig arbetsgivare om du inte har någon fast anställd personal och om de löner som du utbetalar under 6 månader inte uppgår till 8 346 euro sammanlagt (2018 års index).

Försäkringsskyddet ordnar du genom att anmäla uppgifterna om dina tillfälliga arbetstagare till oss genast i slutet av varje löneutbetalningsmånad. Anmälan kan du göra här.

Försäkringsavgiften ska betalas senast den 20 dagen i månaden efter löneutbetalningen.

För tillfälliga arbetsgivare görs ingen årsavräkning och premien är slutgiltig. Därmed har man inte rätt till någon återbäring.

Har du regelbundet anställda eller om lönesumman överskrids skall du teckna en avtalsförsäkring.