Hälsofrämjande på arbetsplasen | Alandia Försäkring
  • Arbetshälsa, människor i diskussion

    Arbetshälsa

    De anställda är företagets viktigaste tillgång. Det lönar sig att satsa på arbetshälsa, såväl i stora som små företag.

Hälsofrämjande på arbetsplasen

Varför arbetshälsa?

Arbetstagarna är företagets viktigaste tillgång. De företag som bryr sig om sin personal och dess hälsa säkerställer företagets konkurrenskraft och förmedlar en positiv arbetsgivarbild.

Ett företag som satsar på hälsoarbete drar också ner på kostnaderna för sjukfrånvaro, invalidpensioner och personalomsättning.

Det lönar sig alltså att satsa på arbetshälsa, såväl i stora som små företag!

Vad är arbetshälsa?

Arbetshälsa grundar sig på en balans mellan gott ledarskap, en trygg och hälsosam arbetsmiljö, personalens yrkeskompetens och den anställdas egna livskontroll.

God arbetshälsa grundar sig på fyra grundstenar; Fysisk aktivitet, Rätt kostvanor, Stresshantering och Balans.

  • Fysisk aktivet

God form ökar stresståligheten, förbättrar prestationsförmågan, förbättrar sömnen och minskar risken för många sjukdomar.

  • Rätt kostvanor

En bra kost är en av de viktigaste faktorerna för att du ska må bra. Ät regelbundet, välj fiberrika produkter, ät mycket frukt, bär och grönsaker.  Använd mjölkprodukter med låg fetthalt, protein i form av fettfattiga köttprodukter och fisk.

  • Stresshantering

God stresshantering ger minskad trötthet, ökad mental styrka och ett friskare liv. Det finns en del tekniker för att minska stressen, så som fysisk aktivitet, lär dig avslappning, ta hand om din kropp, byt perspektiv osv.

  • Balans

Arbetslivet och privatlivet bör vara i balans. Analysera prioriteringar och dra gränser. Reflektera över förhållningssättet till arbetet och funderar över vad som motiverar och inspirerar.