Avtalsarbetsgivare | Alandia Försäkring

Avtalsarbetsgivare

En avtalsarbetsgivare har minst en ordinarie arbetstagare eller betalar ut en lönesumma på minst 8 346 euro under 6 månader till sina anställda (2018 års nivå). En avtalsarbetsgivare har rätt till återbäring som försäkringsbolaget betalar ut. Vi på Pensions-Alandia betalar de bästa kundåterbäringarna i landet till våra kundföretag. För dig som arbetsgivare innebär det förmånligare försäkringsavgifter.

Månads- eller årsanmälan som avtalsarbetsgivare?

Om du väljer årsanmälan baserar sig dina förskottsavgifter på den uppskattade förskottslönesumman. Du kan vid behov ändra den uppskattade lönesumman, ta då kontakt med oss. Uppgifter om dina anställda anmäler du under året. I samband med årsanmälan, vilken görs i januari, anmäler du betalda löner.

Om du väljer månadsanmälan baserar sig dina avgifter på de faktiska inkomstuppgifterna. Du ska anmäla inkomsterna elektroniskt här via, månadsanmälan, och vi sänder dig en räkning på ArPL-förskottsavgiften. Den förfaller den 20:e i den månad som följer efter lönebetalningen.

Vill du ändra anmälningssätt, från årsanmälan till månadsanmälan eller tvärtom, kontakta oss före utgången av november. Ändringen träder i kraft fr.o.m. början av följande kalenderår.