• Välj e-faktura för ArPL- och FöPL-avgifter

    Välj e-faktura för ArPL- och FöPL-avgifter

    Du kan få dina fakturor direkt till din nätbank. E-fakturering är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ.

Avgifter

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställtt nivån för arbetspensionsförsäkringsavgiften år 2017.

Arbetspensionsavgifter

2017 2016
  17-52 år 63-67 år Mellan 53-62 år Under 53 år Från 53 år

Avtalsarbetsgivarens*

ArPL-grundavgift

- lönesumman under 2,025 milj., utan beaktande av kundåterbäring

- lönesumman över 2,025 milj., utan beaktande av kundåterbäring

 

 

25,1

25,1

 

 

24,6

24,6-24,85

Tillfällig arbetsgivare**
- ArPL-försäkringsavgiften är alltid

25,1

25,1

Arbetstagarens andel av ArPL avgiften

6,15

7,65

5,7

7,2

Företagares FöPL-pensionsförsäkringsavgift i ålder 18-52 år och 63-67 år

24,1

-

23,6

25,1

Företagarens FöPL-pensionsförsäkringsavgift i åldern 53-62 år 25,6 -    

FöPL-försäkringsavgiften för nya företagare (de första 4 åren) 18-52 år, 63-67 år

18,798

-

18,408

19,578

FöPL-försäkringsavgiften för nya företagare (de första 4 åren) 53-62 år 19,968 -    

* En avtalsarbetsgivare betalar regelbundet ut lön och har fortlöpande minst en anställd.

** En tillfällig arbetsgivare har anställda endast då och då samt den utbetalda lönesumman under 6 månader understiger 8334 euro (år 2017) (8.238 euro år 2016)

 

Indexhöjningar

2017 2016

Indexhöjning för pensioner

0,6%

0,0%

Indexhöjning för bl.a. arbetsinkomst och vissa gränsbelopp

1,2%

0,7%

 

Gränsbelopp enligt arbetspensionslagarna

2017 2016

Undre gräns för ArPL-försäkring

58,19 €/mån

57,51 €/mån

Undre gräns för FöPL-försäkring

7645,25 €/år

7 557,18 €/år

Övre gräns för FöPL-försäkring

173 625 €/år

171 625 €/år

För att ha rätt till deltidspension bör företagarens FöPL-arbetsinkomst före
pensioneringen vara minst

-

15 114,37 €/år

 

 

 

 

Räntor som används på ArPL- och FöPL-försäkringsavgifter

2017 2016

Försäkringsavgiftsränta, FöPL (1.1. - 31.12.)

2,0%

2,0%

Försäkringsavgiftsränta, ArPL (1.1. - 30.6.)

2,0%

2,0%

Försäkringsavgiftsränta, ArPL (1.7. - 31.12.)

2,0%

2,0%

Dröjsmålsränta (1.1.- 30.6.)

8,0%

8,5%

Dröjsmålsränta (1.7.- 31.12.)

8,0%

8,0%

Dröjsmålsräntan på arbetspensionsavgifter är 8 procentenheter högre än den gällande referensräntan (år 2016)