Avgifter | Alandia Försäkring
  • Välj e-faktura för ArPL- och FöPL-avgifter

    Välj e-faktura för ArPL- och FöPL-avgifter

    Du kan få dina fakturor direkt till din nätbank. E-fakturering är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ.

Avgifter

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställtt nivån för arbetspensionsförsäkringsavgiften år 2018.

Arbetspensionsavgifter

2018 2017
 

17-52 år

63-67 år

Mellan

53-62 år

17-52 år 

63-67 år

Mellan

53-62 år

Avtalsarbetsgivarens*

ArPL-grundavgift, utan beaktande av kundåterbäring

 

 

25,3%

 

 

25,1%

 

Tillfällig arbetsgivare**
- ArPL-försäkringsavgift

25,3%

25,1%

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften

6,35%

7,85%

6,15%

7,65%

Företagares FöPL-pensionsförsäkringsavgift

24,1%

25,6%

24,1%

25,6%

         

FöPL-försäkringsavgiften för nya företagare (de första 4 åren) 

18,798%

19,968%

18,798%

19,968%

         

* En avtalsarbetsgivare betalar regelbundet ut lön och har fortlöpande minst en anställd.

** En tillfällig arbetsgivare har anställda endast då och då samt den utbetalda lönesumman under 6 månader understiger 8 346 euro (år 2018)

(8 334 euro år 2017)

 

Indexhöjningar

2018 2017

Indexhöjning för pensioner

0,55%

0,6%

Indexhöjning för bl.a. arbetsinkomst och vissa gränsbelopp

0,14%

1,2%

 

Gränsbelopp enligt arbetspensionslagarna

2018 2017

Undre gräns för ArPL-försäkring

58,27 €/mån

58,19 €/mån

Undre gräns för FöPL-försäkring

7 656,26 €/år

7 645,25 €/år

Övre gräns för FöPL-försäkring

173 875 €/år

173 625 €/år

 

 

 

 

 

 

 

Räntor som används på ArPL- och FöPL-försäkringsavgifter

2018 2017

Försäkringsavgiftsränta, FöPL (1.1. - 31.12.)

2,0%

2,0%

Försäkringsavgiftsränta, ArPL (1.1. - 30.6.)

2,0%

2,0%

Försäkringsavgiftsränta, ArPL (1.7. - 31.12.)

ej fastställt

2,0%

Dröjsmålsränta (1.1.- 30.6.)

8,0%

8,0%

Dröjsmålsränta (1.7.- 31.12.)

ej fastställt

Dröjsmålsräntan på arbetspensionsavgifter är 8 procentenheter högre än den gällande referensräntan (år 2017)