Tillbaka till arbetslivet efter sjukfrånvaro | Alandia Försäkring
  • Arbetshälsa, människor i diskussion

    Arbetshälsa

    De anställda är företagets viktigaste tillgång. Det lönar sig att satsa på arbetshälsa, såväl i stora som små företag.

Tillbaka till arbetslivet efter sjukfrånvaro

Hjälp i tid

Har arbetsförmågan försämrats, lönar det sig att göra något åt saken i tid.

Arbetstagaren och arbetsgivaren bör tillsammans diskutera hälsa, arbetsuppgifter och möjlighet till att fortsätta i nuvarande arbete. Gör en utförlig utredning, ibland kan det hjälpa med små ändringar i arbetet.

Hur kan arbetsgivaren hjälpa arbetstagaren att få tillbaka hälsan?

Rehabiliteringens mål är att arbetstagaren skall få arbetsförmåga åter och kunna börja arbeta igen.

  • Anpassa arbetsuppgifterna eller arbetsplatsen, går inte det
  • Omplacera den anställda så den kan utföra andra arbetsuppgifter på samma arbetsplats, går inte det
  • Yrkesinriktad rehabilitering kan bli aktuellt.