Hur upprätter du som arbetsgivare en god arbetsplats? | Alandia Försäkring
 • Arbetshälsa, människor i diskussion

  Arbetshälsa

  De anställda är företagets viktigaste tillgång. Det lönar sig att satsa på arbetshälsa, såväl i stora som små företag.

Hur upprätter du som arbetsgivare en god arbetsplats?

En arbetstagares välmående består av en god balans mellan arbete och fritid. I första hand ligger ansvaret för att bygga en övergripande balans mellan arbetet och fritiden på arbetstagaren själv men det förutsätter också aktivt deltagande från dig som arbetsgivare och på samhället.

Förebyggande åtgärder är de effektivaste och billigaste sätten. Resultatet kan vara både minskad långtids- och korttidsfrånvaro, effektivitetsökning och kostnads minskningar som exempelvis vikarier kan medföra.

Det finns olika sätt ett företag kan förebygga ohälsa på arbetet, här nedan följer några exempel;

 • Ge arbetstagarna möjlighet att påverkan sin egen arbetssituation
 • Skapa en säker, sund och trivsam arbetsmiljö
 • Ta in utvecklandet av arbetshälsan i din organisations strategi
 • Gott ledarskap
 • Ge din personal möjlighet till ständig kompetensutveckling
 • Uppmuntra din personal till fysisk aktivitet genom friskvård

Dessa är bara några förebyggande åtgärder för att utveckla en god arbetshälsa, det finns givetvis många fler.

Det viktiga är att alla tar sig tid och engagerar sig i utvecklingen av hälsa på arbetsplatsen, både förmän som personal!