ArPL - lagen om pension för arbetstagare | Alandia Försäkring
  • Kom ihåg! Pensionsintjäning från 17 års ålder

    Arbetsgivare - kom ihåg att även 17-åringar pensionsförsäkras. Läs mer nedan.

ArPL - lagen om pension för arbetstagare

Vem behöver teckna en ArPL försäkring?

En arbetsgivare är skyldig att ordna pensionsskydd för sina arbetstagare. Du som arbetsgivare skall teckna en ArPL försäkring när:

  • den anställda är 17 år fylld (från ingången av kalendermånaden som följer efter att den anställda fyllt 17 år)
  • lönen som betalas är minst 58,27 euro per månad
  • försäkringsplikten upphör vid utgången av den månad den anställda fyller 68 år
  • arbetstagare som arbetar vid sidan av pension skall försäkras

Avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare?

Du som arbetsgivare kan antingen vara avtalskund hos oss på Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia eller s.k. tillfällig arbetsgivare.

  • Avtalsarbetsgivare har minst en ordinarie arbetstagare eller betalar ut en lönesumma på minst 8 346 euro under 6 månader till sina anställda (2018 års nivå). Arbetsgivaren väljer att göra anmälan av löneuppgifter genom årsanmälan eller som månadsanmälare.
  • Tillfällig arbetsgivare har inte någon kontinuerligt anställd och den utbetalda lönesumman per 6 månader understiger gränsen på 8 346 euro (2018 års nivå). 

Vad kostar ArPL?

ArPL-grundavgiften är 25,3 % av de anställdas löner. För anställda under 53 år och efter 63 års ålder är arbetstagarens andel av avgiften 6,35 % av lönen och för 53-62 år fyllda är den 7,85 % av lönen (2018 års nivå).

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens pensionsavgift i samband med lönebetalningen och betalar hela arbetspensionsavgiften till pensionsbolaget. Avgiften är avdragsbar i beskattningen till sin helhet.

En avtalsarbetsgivare har rätt till kundåterbäring. Vi på Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia har den högsta kundåterbäringen i landet. För dig som arbetsgivare innebär det förmånligare försäkringsavgifter.

En försäkring kan flyttas från ett pensionsbolag till ett annat 4 gånger om året, det förutsätts emellertid att en försäkring skall vara i kraft minst 12 månader i ett och samma bolag.