Pensions-Alandia och Veritas Pensionsförsäkring har ingått ett intentionsavtal gällande fusion. Orsaken är att man vill garantera åländska företag...