• Lagstadgad pensionsförsäkring

    Vi erbjuder kompetent och personlig service inom lagstadgat pensionsskydd.

Pension för företagare och anställda

Pensions-Alandia förser företag och enskilda företagare med de lagstadgade pensionsförsäkringarna. Vi är en stabil och pålitlig förvaltare av lagstadgat pensionsskydd. Vi vet att företagen uppskattar att få förklaringar och råd gällande t.ex. lagtext, avtal och försäkringsvillkor. Eftersom vår verksamhet inte är vinstdrivande delas överskottet ut som kundgottgörelse, vilket i praktiken innebär lägre avgifter för våra kunder.

Pensions-Alandia, ArPL-försäkring
Arbetsgivare - ArPL försäkring

Här kan du som arbetsgivare få mer information om vad som krävs av dig, även som tillfällig arbetsgivare. Du kan här teckna ArPL-försäkring direkt online. 

Pensions-Alandia, FöPL försäkring
Företagare - FöPL försäkring

Du vet väl om att du som ny företagare får 22 % rabatt på FöPL-försäkringen? Teckna direkt online.

Full koll på inkomstregistret

Tack alla ni som kom till kursen "Full koll på inkomstregistret" 10-11.10. Här hittar du material från kursen.

Alandia Försäkrings omstruktureringsåtgärder fortskrider

De intentionsavtal som Alandia Försäkring meddelande om den 17 april har resulterat i affärsöverlåtelseavtal samt beslut om fusion. De...

Pensions-Alandia och Veritas Pensionsförsäkring avser gå samman 2019

Pensions-Alandia och Veritas Pensionsförsäkring har ingått ett intentionsavtal gällande fusion. Orsaken är att man vill garantera åländska företag...