S&P Global Ratings (S&P) bekräftar Alandia Försäkrings kreditbetyg ´A- med stabil utsikt´ | Alandia Försäkring

S&P Global Ratings (S&P) bekräftar Alandia Försäkrings kreditbetyg ´A- med stabil utsikt´

S&P Global Ratings (S&P), det ledande kreditbedömningsinstitutet, har bekräftat Alandia Försäkrings (Alandia) kreditbetyg (rating) ´A- med stabil ratingutsikt´ i sin senaste rapport.

I S&P:s rapport daterad 21 december 2018 för ett oförändrat kreditbetyg med stabil utsikt betonas Alandias fortsatt starka kapitaltäckningsgrad på mycket hög AAA-nivå, enligt S&P:s kreditbedömningsmodell. Kreditbedömningen baserar sig även på Alandias nuvarande modell avseende finansiella investeringar samt balanserade och riskbedömningsfokuserade tillväxtstrategi.

Alandias VD Tony Karlström kommenterade: ”S&P:s bekräftelse av kreditbetyget är resultatet av ett disciplinerat arbete med att hantera såväl försäkrings- som investeringsrisker på ett balanserat och långsiktigt sätt till förmån för våra kunder.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tony Karlström, VD

+358 18 29 000

tony.karlstrom@alandia.com