LokalTapiola Åland blir verklighet genom affären med Alandia Försäkring | Page 2 | Alandia Försäkring

LokalTapiola Åland blir verklighet genom affären med Alandia Försäkring

Bolagsstämmorna för försäkringsbolagen Alandia Försäkring och LokalTapiola Sydkusten har fastställt att Alandia överför sina frivilliga personförsäkringar åt LokalTapiola Sydkusten. Verksamheten fortsätter i samma utrymmen som tidigare och merparten av den personal som jobbar med frivilliga personförsäkringar hos Alandia flyttar till LokalTapiola. Man kommer till en början att sysselsätta 7-8 personer i Mariehamn. Alla försäkringar fortsätter som tidigare utan åtgärder av kunderna, betydande nya kundförmåner införs stegvis.

LokalTapiola Sydkusten är ett ömsesidigt försäkringsbolag inom LokalTapiola-gruppen med verksamhet på Åland samt i Åboland och Västnyland. Bolaget har ett brett utbud av försäkrings- och finanstjänster och i verksamheten har vi en stark lokal prägel, bland annat genom understöd av idrott och kultur på verksamhetsorterna. LokalTapiola Sydkustens vitsord för kundbetjäningen har ett medeltal på 9,3 år 2018, vilket är enastående högt i försäkringsbranschen. Hela personalen i bolaget har svenska som modersmål.

I Mariehamn fortsätter verksamheten i Alandias fastighet där LokalTapiola kommer att hyra utrymmen och köpa en del tjänster av Alandia, berättar verkställande direktör Kristian Nygrén. På den åländska marknaden kommer bolaget att använda marknadsföringsnamnet LokalTapiola Åland. Vi vill betona att ungefär 35% av LokalTapiola Sydkustens kunder framöver kommer från Åland. Kunderna som flyttar till oss från Alandia blir också delägare i det ömsesidiga bolaget och får en betydande representation i bolagets förvaltning.

LokalTapiola-gruppen har gjort miljonsatsningar på att utveckla moderna hälsotjänster och digitala verktyg. T.ex. får försäkringskunderna på Åland efter årsskiftet avgiftsfritt tillgång till HälsoHjälpen som per telefon och chat betjänar med läkarjour i hälsofrågor 7 dagar/vecka kl. 7-23. Sjukhuset kan bl.a. skriva ut elektroniska recept och ge läkarkonsultering samt boka in läkarbesök till lokala läkare där det behövs. Kunder som så vill kan också sköta sina försäkrings- och ersättningsärenden pappersfritt och mobilt.

De åländska kundernas frivilliga personförsäkringar fortsätter utan avbrott eller åtgärder av kunderna, med snäppet bättre villkor än tidigare berättar Alandias avdelningschef Bodil Wiklund som utsetts till tjänstedirektör för LokalTapiola Åland efter årsskiftet. Samtidigt får kunderna tillgång till nya förmåner och ett bredare tjänsteutbud. Verksamheten fortsätter i samma utrymmen och med samma personal som nu, så det är bara att komma in precis som tidigare berättar Bodil. Ytterligare kommer vi att fortsätta med ett försäljningskontor i Varuboden City där kunderna bl.a. kan bekanta sig med LokalTapiolas hälso- och trygghetstjänster. På Brändö har vi också ett litet kontor där man kan träffa oss enligt överenskommelse. LokalTapiola fortsätter gärna det samarbete Alandia har med olika åländska tjänsteproducenter i anknytning till denna verksamhet.

För Alandias del är detta en välkommen lösning säger verkställande direktör Tony Karlström. Alandias strategi är att satsa på kärnverksamheten inom den marina sektorn. Med detta arrangemang fortsätter våra personförsäkringskunders försäkringsskydd automatiskt med goda villkor hos LokalTapiola Sydkusten. Det gläder mig också att vår personal på personförsäkringsavdelningen får en bra ny arbetsgivare.

Arrangemanget skall ännu godkännas av finansinspektionen och överflyttningsdatumet är 1.1.2019.

Närmare information:

Verkställande direktör Kristian Nygrén, LokalTapiola Sydkusten, 040-507 0699
Verkställande direktör Tony Karlström, Alandia Försäkring, 040-509 4874

Två personer går hand i hand på en strand. Man ser fotspåren i sanden.